IMPRESSUM

Ponovo tri d.o.o.
Ulica k. A. Stepinca 24,
10290 Zaprešić
OIB:HR08439787438
Upis u trgovačkom sudu Zagreb (Tt-12/20403-4)
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Direktor: Mladen Baća ing.građ.
Telefon: 00385 1 3357 221
Fax: 00385 1 3357 220
E mail: redakcija@idejezamene.com
Kunski račun:
Banka: OTP banka
IBAN:HR67 240 700 011 004 913 95
Devizni račun:
Banka: OTP banka
IBAN:HR67 240 700 011 004 913 95
SWIFT:OTPVHR2X