KONTAKTI

Ponovo tri d.o.o.
Ulica k. A. Stepinca 24
10 290 Zaprešić

Telefon:003851 3357 221
Fax: 003851 3357 220

email:redakcije@idejezamene.com

MARKETING
marketing@idejezamene.com
martina@idejezamene.com

PRETPLATA
pretplata@idejezamene.com

UREDNIŠTVO
redakcija@idejezamene.com

PRIPREMA ZA TISAK
ivana@idejezamene.com